.................................................Kuks 2017

20. 9. 2017 OBSAZENO

Jednodenní výlet, na kterém nejen navštívíme hospital Kuks, ale nevynecháme turistiku po naučné stezce - Půjdem spolu do Betléma, kde je umístěno 15 pískovcových plastik, které tvoří křížovou cestu a znázorňují Cestu naděje a utrpení člověka. Rozhlédneme se z vyhlídky na Šporkovo panství, půjdeme kolem Braunova betlému aj.
Podrobnosti budou ještě uveřejněny dodatečně.

Pro litoměřické turisty navrhla a organizuje M. Brožová - 737 041 854

Cena výletu bude Kč 310,- + příp. vstupné Kuks 70,- Kč  - senior nad 65 let i na průkazky EUROBEDS