Vydejte se po nových turistických trasách a cyklotrasách po Českém středohoří

18.08.2017 06:51
 

Během června letošního roku došlo v destinaci České středohoří a Podřipsko k vyznačení řady nových turistických tras i cyklotras podél Labe. Nové pěší trasy jsou příjemnou alternativou k populárním turistickým cílům, cyklotrasy zase nabídnou více informací.

 

Nově cyklotrasou 2A z Roudnice do Terezína nebo na Říp po 3102

Novou alternativou Labské stezky je cyklotrasa 2A, která byla vyznačena v úseku mezi Roudnicí nad Labem - Terezínem a Litoměřicemi a nese navíc mezinárodní označení EuroVelo 7.  Během vyznačení této cyklotrasy byla využita nová metodika značení, která mimo jiné poskytuje informace o důležitých turistických atraktivitách nebo informačních centrech či nástupních místech. (nádraží, přívoz a další). Nový způsob značení cyklotras je první částí přeznačení, které čeká celých 96 km Labské stezky (CT 2) v úseku Štětí - Hněvice až Děčín - Dolní Žleb a navazuje na přeznačení ve Středočeském kraji.

 

Labská stezka se těší velké návštěvnosti, proto je cílem Destinační agentury České středohoří, o.p.s. i postupné vyznačování vedlejších cyklotras. Ty dovedou cyklisty z Labské stezky k dalším oblíbeným turistickým cílům v destinaci. Z tohoto důvodu bylo nově vyznačena cyklotrasa č. 3102 mezi Roudnicí nad Labem – Vesce – Rovné (Krabčice) – parkoviště pod horou Říp.  Díky této cyklotrase se tak stává hora Říp lépe přístupnou z Labské stezky.

 

Pěší turistické trasy

Nejdelší trasy byly vyznačeny v oblasti kolem rozhledny Hořidla na Verneřicku, kde se jedná o žlutou a modrou turistickou trasu. První trasa začíná u železniční stanice Horní Řepčice a pokračuje na okraj obce Chotiněves a dále po polní cestě na rozcestí pod rozhlednou Hořidla. Z rozcestí vede trasa přes Třebutičky a Zahořany do Křešic. Druhá trasa v této oblasti propojuje Jištěrpy, rozhlednu Hořidla a rozcestí pod rozhlednou.

Nového vyznačení se dočkala trasa spojující obec Slatina pod Hazmburkem (od železniční stanice) a rozcestí pod Hazmburkem. Byla tak vytvořena nová přípojná pěší trasa k významnému turistickému cíli – k hradu Hazmburku.  Třetí nově vyznačenou trasou v České středohoří je trasa spojující Litoměřice, horní nádraží s Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří. Trasa vede mimo jiné přes Jiráskovy sady v Litoměřicích, dále přes Tyršův most a podél řeky Ohře do Terezína, kde se nabízí možnost navštívit Retranchement 5.

Na Podřipsku byl nově vyznačen turistický úsek přes Ledčice – Mnetěš – hora Říp, která nabízí alternativu na výstup na Říp..

Všechny nové trasy byly vyznačeny ve spolupráci Destinační agentury České středohoří, o.p.s. s Klubem českých turistů.