Závěrečný výlet 22.10.17 -  neděle   + 

 Závěrečný výlet: Trasa: Zámek Stekník, prohlídka exteriéru + prohlídka zahrady. Poté odjezd do Žatce. Zde bude volná prohlídka města, Chrámu chmele, příp. musea. Oběd tentokrát individuálně, školní jídelny zde pro veřejnost nevaří. Možnost oběda v několika restauracích, budeme o nich informovat. [21:23:41] Jana Wünschová: Ivane,mám tam napsat přibližný odjezd z Ltm a příjezd do Ltm?
[21:24:06] Jana Wünschová: Takto:Při našem tradičním adventním výletu,na který všechny turisty srdečně zveme,se nejdříve zastavíme v Litvínově,kde navštívíme mj. nově otevřený zámek. Dalším naším cílem bude město sedmi údolí - Olbernhau. Je to staré hornické městečko, kde dnes přetrvává krušnohorské lidové řezbářství a dřevozpracující řemesla. Můžeme si užít tradiční vánoční trhy, projdeme se hezkým městem a prohlédneme si technickou památku Saigerovu huť. Adventní pochod horníků se koná až v podvečer, zřejmě ho celý nestihneme. ceně 110,- Kč jsou dvě vstupné do zámku a parku Stekník.

Trasa: Zámek Stekník, prohlídka interiéru + prohlídka zámecké zahrady . Poté odjezd do Žatce. Zde bude volná prohlídka historického centra města s nejmenší chmelnicí v Česku, Chrámu chmele, příp. musea. Oběd tentokrát individálně, možnost v restauracích a pizzách kolem středu města.

Restaurace: Vávlavka – Husova 780, Čáp – Příkrá 819, Pod Branou . Žižkova 72, U Hada, nám. Svobody 155, U orlice, nám. Kruhové 233
Pizzy :House . nám. Kruhové 245, Panamera – Nákladní 359 + další

Cena: Kč 90,- vstupné do zámku, včetně příspěvku na jízdné. Vstupné do Chrámu chmele Kč 65,- (senior)- prohlídka individuální.

Odjezd a příjezd bude dodatečně upřesněn. Budou přistaveny dva (2) autobusy.

         

chmelový maják                                       chrám Nanebevzení P.Marie                  chmelnička