20. 6. 2018 - Kouřim - vede Vl. Kinter 721 122 423

 
  
 
Odjezd z Litoměřic v 7.30, zastávka ve Štětí na parkovišti u Penny Marketu cca 8.00.
V Kouřimi zastavíme u skanzenu,  který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Pokračování prohlídkou historické části města po naučné stezce Městské hradby s devíti zastaveními a jednou zachovanou bránou (NKP).
Na závěr vycházka cca 3 km po okružní naučné stezce Stará Kouřim - kolem Libušina jezírka a Lechova kamene. Návrat zpět do přes Štětí s příjezdem do Litoměřic cca v 19 hodin.