20. 6. 2018 - Kouřim - vede Vl. Kinter 721 122 423

 
  
 
Odjezd z Litoměřic v 7.30hod od hodin u ulice 5. května, zastávka ve Štětí na parkovišti u Penny Marketu cca 8.00.
V Kouřimi zastavíme u skanzenu,  který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Pokračování prohlídkou historické části města po naučné stezce Městské hradby s devíti zastaveními a jednou zachovanou bránou (NKP).
Na závěr vycházka cca 3 km po okružní naučné stezce Stará Kouřim - kolem Libušina jezírka a Lechova kamene. Návrat zpět do přes Štětí s příjezdem do Litoměřic cca v 19 hodin.

 
Seznam přihlášených na výlet do Kouřimi – všichni mají zaplacenu dopravu, vstupné se bude platit zvlášť. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit, ohlašte to – je třeba dodržet pořadí evidovaných náhradníků.

Altmanová Marie

Arazímová Anna

Brabcová Jaroslava

Burdová Marie

Černá Eva

Dolejšová Václava

Doležalová Věra

Doubková Marie

Dvořák Karel

Dvořáková Eva

Grejtáková Marcela

Grimová Svatava

Hnidová Dagmar

Horáková Květa

Jílková Olga

Jungová Jana

Jungová Marta

Kabíčková Věra

Kačírková Drahomíra

Kalcovská Věra

Kasperová Helena

Kinter Vlastimil

Kinterová Zdenka

Kolářová Miluše

Krejčová Dagmar

Křížová Eva

Kubešová Bronislava

Lukschová Květoslava

Mašek Jan

Melounová Helena

Mončeková Alena

Nedbalová Helena

Nováková Eva

Pechová Helena

Peterka Václav

Petržílková Marie

Rusová Blažena

Shejbalová Vlasta

Siatková Ludmila

Stanislavská Dana

Svatošová Jaroslava

Šlégrová Věra

Tichá Jitka

Uhlíková Alena

Veselá Anna

Veselovská Jana

Vomáčka Vlastimil

Vomáčková Marie

Vraná Helena

Wünschová Jana

Ziková Kamila

 

Náhradníci

Šubrtová Jaroslava

Šuryová Naďa

Bartoňová Olga

Pilnajová Naďa

Horáková Vlasta

Keltnerová Ludmila