04. 07. 2018 - Kadaň

Odjezd od hodin v 07.30, předpokládaný příjezd kolem 19.00 hod.

Za autobus zaplatíme 160,- Kč, za vstupné cca 90,- Kč

Prohlídku po královském městě Kadani na levém břehu Ohře s první zmínkou z r. 1183, začneme na krásném náměstí s radnicí a bílou věží s výstupem nahoru. Prohlédneme si kašnu, morový sloup Nejsvětější Trojice. Projdeme si Kotovu uličku, dlouhou 51 m s nejmenší šířkou 66 cm. Prohlédneme si dochované hradby s barbakánem Žatecké brány, dále bránu Svatých, Kadaňský hrad, kostel Povýšení sv. Kříže atd. Po obědě si prohlédneme Křížovou cestu ve Smetanových sadech, Františkánský klášter, a když zbyde čas vyjdeme na rozhlednu na Svatém kopečku.

Vedoucí Honza M se na vás těší a přeje vám krásný zážitek a pěkné počasí po celý výlet. Ujdeme cca 5-7 km, stupeň 1. obtížnosti.

Tel. 739 605 321, mail janmasek@seznam.cz

Seznam přihlášených:

Mašek Jan
Altmanová Marie
Bartoňová Olga
Budínská Věra
Burdová Marie
Černá Eva
Černá Otilie
Černý Jindřich
Fabiánková Hana
Grejtáková Marcela
Grimová Svatava
Haňková Věra
Hnídová Dagmar
Hromasová Alžběta
Chrtková Julie
Jandová Eva
Jílková Olga
Kalcovská Věra
Kasperová Helena
Kinterová Zdeňka
Kopáčová Jaroslava
Kopičková Libuška
Krejčová Dagmar
Láznička Jaroslav
Lázničková Marie
Pavlasová Jana
Pechová Helena
Pechová Helena
Pilnajová Naďa
Popek Jiří
Popková Zdenka
Rusová Blažena
Shejbalová Vlasta
Stanislavská Dana
Svatošová Jaroslava
Sýkorová Hana
Štěpánková Blanka
Vajgl Milan
Veselá Anna
Veselovská Jana
Vítková Růžena
Vlachová Jitka
Vomáčka Vlastimil
Vomáčková Marie
Vraná Helena

Mašek Jan

Altmanová Marie

Bartoňová Olga

Budínská Věra

Burdová Marie

Černá Eva

Černá Otilie

Černý Jindřich

Fabiánková Hana

Grejtáková Marcela

Grimová Svatava

Haňková Věra  - jméno zřejmě zkomolené ?

Hnídová Dagmar

Hromasová Alžběta

Chrtková Julie

Jandová Eva

Jílková Olga

Kalcovská Věra

Kasperová Helena

Kinterová Zdeňka

Kopáčová Jaroslava

Kopičková Libuška

Krejčová Dagmar

Láznička Jaroslav

Lázničková Marie

Pavlasová Jana

Pechová Helena

Pechová Helena (Bezstarostiová)

Pilnajová Naďa

Popek Jiří

Popková Zdenka

Rusová Blažena

Shejbalová Vlasta

Stanislavská Dana

Svatošová Jaroslava

Sýkorová Hana

Štěpánková Blanka

Vajgl Milan

Veselá Anna

Veselovská Jana

Vítková Růžena

Vlachová Jitka

Vomáčka Vlastimil

Vomáčková Marie

Vraná Helena