Lužicko a Žitavsko - 26 a 27. 5. 2018.
            Přihlášky od 1. 2. 18 - O. Tuháček 725 522 248 

 
Sklářské museum                     Oybin                                   kostel
                       
 
1. den - sobota 26.5.2018
 Odjezd z Litoměřic v 08 hodin směr Česká Lípa. Nový Bor, Kamenický Šenov - prohlídka tamního Sklářského muzea
s odborným výkladem.
Po prohlídce pokračujeme v cestě směr Nový Bor, Svor, do Horní Světlé - odtud následuje nenáročný výstup na nejvyšší vrchol
Lužických hor -  horu Luž (793 m.)  s výhledem na Žitavsko.   Délka trasy - ca  7 km.
Pokračujeme v cestě z Horní Světlé do Varnsdorfu   ,  oběd ( individuálně ), nocleh v ubytovacím zařízení Sportovní
haly Varnsdorf  ve  3 - 4 lůžkových pokojích  ( Tři pokoje 3 L.  devět pokojů  4 L ) ).
Odpoledne - individuální program.
2.den - neděle 27.5.2018
Ráno - přejezd do Žitavy,  přestup na úzkokolejný vlak do Oybinu   ( centrum  oblasti  Zittauergebirge )
Od místního nádraží společný výstup k objektům bývalého hradu a kláštera na skalním masivu nad Oybinem,
pak  společně projdeme turistickou trasu romantické krajiny  této nejjižnější partie Horní Lužice.
Připomínáme,  že si účastníci našeho zájezdu mohou podle vlastního zájmu zvolit vlastní trasy.
Úzkokolejnou železnicí se dopravíme zpět k hlavnímu nádraží v Žitavě, odkud nás náš autobus odveze
zpět do Litoměřic.  
Počítáme v programu i s kratší návštěvou centra města Žitavy.
Předpokládané výdaje :  
Doprava a ubytování -  520,- Kč
Muzeum Kam. Šenov     25,  Kč
Jízdné - úzkokolejka   -   64,  Kč  ( při plném využití možnosti, dané skupinovou jízdenkou Odra-Nisa )
Hrad a klášter Oybin   -     6,- Eu
Stravu si zajistí každý účastník individuálně.
PŘEDPOKLÁDANÝ   POČET   účastníků  :  49  
Prosíme zájemce , aby při svém přihlášení  k zájezdu uvedli, zda si přejí být ubytováni ve tří- nebo čtyřlůžkovém pokoji,
pokud možno, s kým.
 
Další potřebné informace k zájezdu budou zveřejňována na webu KČT Litoměřice.       
Zveme naše členy k účasti  a věříme, že jim zájezd připraví  nové, příjemné zážitky
1. den - sobota 26.5.2018
    
         Odjezd z Litoměřic v 08 hodin směr Česká Lípa. Nový Bor, Kamenický Šenov - prohlídka tamního Sklářského muzea
s odborným výkladem.
Po prohlídce pokračujeme v cestě směr Nový Bor, Svor, do Horní Světlé - odtud následuje výstup na nejvyšší vrchol
Lužických hor -  horu Luž (793 m.)  s výhledem na Žitavsko.   Délka trasy - ca  7 km.
 
Pokračujeme v cestě z Horní Světlé do Varnsdorfu   ,  oběd ( individuálně ), nocleh v ubytovacím zařízení Sportovní
haly Varnsdorf  ve  3 - 4 lůžkových pokojích  (  Tři pokoje 3 L.  devět pokojů  4 L , několik osob ubytováno jinde ).
Odpoledne - individuální program.
 
2.den - neděle 27.5.2018
 
        Ráno - přejezd do Žitavy,  přestup na úzkokolejný vlak do Oybinu   ( centrum  oblasti  Zittauergebirge )
Od místního nádraží společný výstup k objektům bývalého hradu a kláštera na skalním masivu nad Oybinem,
pak  společně projdeme turistickou trasu romantické krajiny  této nejjižnější partie Horní Lužice.
Připomínáme,  že si účastníci našeho zájezdu mohou podle vlastního zájmu zvolit vlastní trasy.
 
     Úzkokolejnou železnicí se dopravíme zpět k hlavnímu nádraží v Žitavě, odkud nás náš autobus odveze
zpět do Litoměřic.  
Počítáme v programu i s kratší návštěvou centra města Žitavy.
 
Předpokládané výdaje :  
 
Doprava a ubytování -  500,- Kč
Muzeum Kam. Šenov       25,  Kč
Jízdné - úzkokolejka   -     64,  Kč  ( při plném využití možnosti, dané skupinovou jízdenkou Odra-Nisa )
Hrad a klášter Oybin   -        6,- E
 
Stravu si zajistí každý účastník individuálně.
PŘEDPOKLÁDANÝ   POČET   účastníků  :  49  
      Přihlášky k zájezdu přijímá Olda Tuháček  od 1. února 2018 na mobil  725 522 248.
Prosíme zájemce , aby při svém přihlášení  k zájezdu uvedli, zda si přejí být ubytováni ve tří- nebo čtyřlůžkovém pokoji,
pokud možno, s kým.
 
      Další potřebné informace k zájezdu budou zveřejňována na webu KČT Litoměřice.       
 
Zveme naše členy k účasti  a věříme, že jim zájezd připraví  nové, příjemné zážitky.