Náš tým

SLOŽENÍ VÝBORU 2019

 zatím není aktualizované foto

Wünschová Jana            - předsedkyně,  tel. 728 043 958

Litoměřice, Škrétova 7      - sídlo a adresa KČT Litoměřice
KČT Ltm je spolkem                                        
Registrační číslo:                106301
 IČ:                                        70201064
 č. ú:                                      0161473466 / 0300
Červinka Václav                  - místopředseda, 728 769 195 - objednává odznaky Jarní km
Petržílková Marie                - jednatel, 607 915 983
Pechová Helena                  - hospodářka 731 131 732
Řehák Jiří                          - databáze, 724 033 308

Jirásek Ivan                       - koordinátor autobusových výletů, 732 988 513

Kinter Vlastimil                  - koordinátor středečních výletů, 721 122 423
Mašek Jan  
                        - člen výboru, 739 605 321
Zika Miroslav                     - člen výboru 702 239 118
--------------------
Kalcovská Věra                   -  vydává odznaky Českého středohoří, 721 103 517

Kontrolní komise:      

Mgr. Holubová Eva         - předseda, 723 590 664

Ziková Kamila                    - členka
Štěpánek Jaroslav             - člen