17. 11. 2018 - Mimořádný výlet do Prahy - Kramářova a Bílkova vila (17účast.)

18.11.2018 10:46

Výlet do Prahy na prohlídku Kramářovy vily pro ty, co ji ještě neviděli, vyšel ke spokojenosti všech zúčastněných. Ve frontě, která se utvořila, hodinové čekání na sluníčku uteklo rychle. Když jsme se dostali do teplého interiéru se sympatickou průvodkyní, na frontu jsme všichni hned zapomněli. Prohlídka a vyprávění o historii vily i jeho majitelích dr. Kramáře a jeho ženy, nás všechny zaujalo. Poté jsme sestoupili do zahrady, odkud je krásný výhled na Prahu. I když bylo kouřmo, nebyli jsme o výhled ochuzeni, slunce rozráželo svými paprsky mlhu a panorama města dostalo kouzlo určité tajemnosti...Po prohlídce a malé procházce jsme ještě došli k Hanavskému pavilonu a pak do Bílkovy vily, kde jsme si prohlédli interiér a sochařská dila umělce, jehož díla a vilu jsme si před dvěma lety prohlédli v jeho rodišti v Chýnově. Poté byl rozchod a každý se již věnoval svému programu. (text+fota J.W.)

FOTOGALERIE