20. 6. 2018 - autobusový výlet do Kouřimi - vedl V. Kinter (6km,49 účast.)

21.06.2018 13:43

Městečko Kouřim, které leží v okrese Kolín, byl dnešním cílem našeho autobusového výletu. Než jsme si prohlédli toto v historii významné krajské město, prošli jsme si skanzen - Museum lidových staveb, které je umístěno na okraji města. Je zde i devítiboká roubená stodola z r. 1648, která je nejstarší zachovalá památka tohoto typu v Čechách. Poté jsme se navázali na 3 km naučnou stezku Stará Kouřim a kolem říčky Kouřimka v příjemném stínu pokračovali kolem starého hradiště a kolem památného Lechova kamene zpět do Kouřimi. Na místě u Lechova kamene zapálil kdysi Lech oheň, aby kouřem dal znamení svému bratru Čechu na Řípu, od té doby se odvíjí název vzniklé osady - Kouřim. Poté jsme si každý podle svého prohlédli město, navštívili ve své době pro oblast důležitý arciděkanský chrám sv. Štěpána, s průvodcem jsme si prohlédli a vyslechli vyprávění o osudu kostela, navštívili jeho vzácnou kryptu. Mnozí vystoupali na zvonici, kde jsou dva zvony srdcem vzhůru, prohlédli jsme si hradby, prošli si historickým náměstím, odpočinuli si v restauraci. Nakonec jsme se sešli všichni u autobusu a odjeli domů… (text-náhradně za Vlastíka-kolaps počítače+fota J.W.)

FOTOGALERIE

 

+ FOTOGALERIE 

(od Heleny N.)