23. 6. 2018 - mimořádný výlet do Prahy - vedla A. Mončeková (18 účast.)

23.06.2018 18:31

Zúčastnila jsem se mimořádného výletu do Prahy s cílem navštívit Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích. Klášterem jsem byla spolu s ostatními turisty jeho nádherou doslova nadšena. Náš mimořádně erudovaný a zanícený průvodce nás tak zaujal svým vyprávěním o historii českých dějin a kláštera, že jsme po celé dvě hodiny pozorně poslouchali a procházeli se po areálu. Nejprve po úvodním slově na prostranství před klášterním šenkem jsme došli k pavilonu Vojtěška, kde nad pramenem říčky Brusnice vznikl kolem r. 600 původní kostelík. Pak již jsme šli přímo do basiliky sv. Markéty, kde jsme naslouchali dalším podrobnostem o historii, výzdobě a obrazech Petra Brandla, které jsou zde umístěny. Poté jsme si prohlédli románskou kryptu a barokní prelaturu s Tereziánským sálem, chloubou zdejšího kláštera. Bohužel, jako všechny kláštery má i tento za sebou pohnutou historii v dobách padesátých, původní nábytek byl zdemolován, mniši byli deportováni, teprve od devadesátých let se benediktáni opět navrátili do kláštera, přičinili se o jeho opravy a dnes klášter opět žije tím, k čemu byl kdysi stvořen. Domů jsme odjížděli s hlubokými zážitky…(Text+fota J.W.)

FOTOGALERIE