24. 10. 2018 - Svor - Cvikov - Zelený vrch - Drnovec - Dutý kámen - Cvikov - vedl. J. Nerad (12,5km,16účast)

25.10.2018 20:46

Středeční výlet do oblasti Lužických hor dne 24. října se uskutečnil, když nám skončilo babí léto a nastal čas plískanic. Z úterka na středu se prohnala nad Českem vichřice, která způsobila mnoho škod. To se také projevilo na tratích českých drah, a nás tím postihlo 20 minutové zpoždění v České Lípě.  Tím jsme nestihli autobus ve Svoru do Mařeniček a museli jsme naplánovat náhradní trasu. Ze Svoru jsme se vydali po cyklostezce do Cvikova a pak podél pivovaru po úbočí Zeleného vrchu (586 m.n.m.) pomístní žlutě značené trase přes lesní divadlo na vyhlídku Švýcarna a Schillerovu. Od té jsme po lesní cestě turisticky neznačené sešli do Drnovce. Cesta byla čerstvě upravená a po nočním dešti místy rozbahněná. Nás turisty nepřekvapí ani nepřízeň počasí, natož ani to blátíčko na botách. Počasí bylo jako na aprílu, ale většinou slunečno.Z Drnovce jsme došli na Dutý kámen, a i když jsme se rozdělili na několik skupinek, tak všichni byli spokojeni. Domů jsme odjížděli z autobusové zastávky Cvikov-Drnovec v 15:18 hod. Z Nového Boru odjížděl vlak v 15:56 hod. Na trase jsme se pohybovali v počtu 16 turistů a ušli jsme 12,5 km.
(text J. Nerad+ fota J. N+Eva Maňhalová). Druhá oddělená skupina 3 osoby - fota P. Mejstřík

FOTOGALERIE      FOTOGALERIE-P. M.