Odznaky Českého středohoří

I když KČT Ltm oficiálně začíná plnit podmínky až v září, podle našeho turistického kalendáře 2019 je naplánováno několik výletů (tak zv. razítkových míst), kde se potřebné razítko dá sehnat (např. Peruc 27.2. , Větruše 13.3 a další), když zúčastnění turisté budou mít již vyzvednutý záznamník, razítka lze sbírat v předstihu. 
Proto doporučujeme sehnat si záznamník již nyní u pí V.Kalcovské ze Žalhostic - tel. 721 103 517, nebo objednat SMSkou na tel. č. 605 318 948 - Josef Šoura.

Do SMSky je potřeba uvést celou adresu (s diakritikou) a tel. číslo. Jednou měsíčně záznamníky zajistím.