4. 4. 2018 - Písty - bledule - Budyně n. O.

Odj. v 7,56 hod z Ltm autobusové n. do Píst, pak zpět z Budyně. Nenáročná trasa 6 km, povede J. Nerad 773 650 877