4. - 8. 5. 18 - Autobusový výlet do oblasti Rychnova n. K.

Odj. bude v 7,30 hod z parkoviště u soudu. Bližší podrobnosti v menu na hl. stránce. 4x ubytování 4x polopenze, doprava - Kč 1.500,-. Organizačně zajistila J. W, slovem po celou dobu bude doprovázet I. Jirásek, který pro vás všechna místa, která shlédneme po dobu pobytu, připravil.