SLOŽENÍ VÝBORU 2018

 
 

Wünschová Jana            - předsedkyně,  tel. 728 043 958

Litoměřice, Škrétova 7      - sídlo a adresa KČT Litoměřice
KČT Ltm je spolkem            (dříve občanské sdružení)                              
Registrační číslo:                106301
 IČ:                                        70201064
 č. ú:                                      0161473466 / 0300
Červinka Václav               - místopředseda, 728 769 195 - objednává odznaky Jarní km
Petržílková Marie             - jednatel, 607 915 983
Pechová Helena               - hospodář, 731 131 732
Vítková Růžena               - databáze, 739 082 130

Jirásek Ivan                     - koordinátor autobusových výletů, 732 988 513

Kinter Vlastimil               - koordinátor středečních výletů, 721 122 423
Mašek Jan                         - člen výboru, 739 605 321 
Řehák Jiří                         - člen výboru 724 033 308
                           
-------------------------------------

Kalcovská Věra                         - vydává odznaky Českého středohoří, 721 103 517

Kontrolní komise:      

Mgr. Holubová Eva        - předseda, 723 590 664

Ziková Kamila                   - členka
Štěpánek Jaroslav            - člen