1. 8. 2018 - Plasy - Mariánský Týnec

 
Plasy                        Plasy                                    Mariánský Týnec                  Mariánský Týnec      

Odjezd autobusu od hodin v 07.30, předpokládaný příjezd kolem 19.00 hod. Za autobus zaplatíme 230.- Kč za vstupy dohromady cca 150.- Kč.

Výlet začneme v Plasech s barokním klášterem. Plasy leží v údolí řeky Střely. Na podmáčeném terénu bylo pro založení budov zatlučeno cca 5100 dubových pilot, které jsou neustále pod vodou. Klášter byl založen v r. 1144 a dnes je prohlášen za národní kulturní památku. Plaskou klášterní knihovnu obohatil velmi zajímavý exponát, palcát, jehož původním vlastníkem měl být sám Jan Žižka.

Pak přejedeme do Mariánského Týnce, do areálu probošství cisterciáckého kláštera, založeného 1711-68 stavitelem Santinim Dominantou je kostel Zvěstování Panny Marie s půdorysem rovnoramenného kříže. Občerstvení bude v Kralovicích.

Poslední naší zastávkou budou Kryry, nad kterými se ve výšce 383 mnm. Nachází cihlová rozhledna, nazvaná podle německého básníka Schillerova, postavená v letech 1905-06. Vyhlídková plošina je ve výšce 22 metrů a poskytne výhled na Doupovské a Krušné hory a na České středohoří.

Vedoucí Honza M se na vás těší a přeje vám krásný zážitek a pěkné počasí po celý výlet. Ujdeme cca 5-7 km, stupeň 1-2 obtížnosti (jako na Mostku).

Tel. 739 605 321, mail. janmasek43@seznam.cz

Seznam přihlášených:

Mašek Jan

Altmanová Marie

Bartoňová Olga

Burdová Marie

Černá Eva

Černá Otilie

Černý Jindřich

Doležalová Věra

Duartová Lidmila

Dvořák Karel

Dvořáková Eva

Fabiánková Hana

Grejtáková Marcela

Grimová Svatava

Haňková Věra ?

Horáková Květa

Chrtková Julie

Jandová Eva

Janoušková Jiřina

Jílková Olga

Jungová Jana

Jungová Marta

Kabíčková Věra

Kasperová Helena

Kopáčová Jaroslava

Kvapilová Františka

Linkeová Helena

Nerad Jindřich

Neradová Jiřina

Pechová Helena

Peterka Václav

Petržílková Marie

Popková Zdenka

Rusová Blažena

Shejbalová Vlasta

Siatková Ludmila

Stanislavská Dana

Staňková Marie

Svatošová Jaroslava

Štěpánek Jaroslav DPT

Štěpánková Jana Ing.

Štěpánková Blanka

Šubrtová Jaroslava

Uhlíková Alena

Ulmanová Alena

Vajgl Milan

Vlachová Jitka

Vraná Helena

Wolfová Marcela

Wünschová Jana

Ziková Kamila

Pavlasová Jana - náhradník

Sýkorová Hana    dtto

Budínská Věra    dtto

Thotová               dtto

Jméno
Mašek Jan
Altmanová Marie
Bartoňová Olga
Burdová Marie
Černá Eva
Černá Otilie
Černý Jindřich
Doležalová Věra
Duartová Lidmila
Dvořák Karel
Dvořáková Eva
Fabiánková Hana
Grejtáková Marcela
Grimová Svatava
Haňková Věra
Horáková Květa
Chrtková Julie
Jandová Eva
Janoušková Jiřina
Jílková Olga
Jungová Jana
Jungová Marta
Kabíčková Věra
Kasperová Helena
Kopáčová Jaroslava
Kvapilová Františka
Linkeová Helena
Nerad Jindřich
Neradová Jiřina
Pechová Helena
Peterka Václav
Petržílková Marie
Popková Zdenka
Rusová Blažena
Shejbalová Vlasta
Siatková Ludmila
Stanislavská Dana
Staňková Marie
Svatošová Jaroslava
Štěpánek Jaroslav DPT
Štěpánková Jana Ing.
Šubrtová Jaroslava
Tóthová
Uhlíková Alena
Ulmanová Alena
Vajgl Milan
Vlachová Jitka
Vraná Helena
Wolfová Marcela
Wünschová Jana
Ziková Kamila
Pavlasová Jana
Sýkorová Hana
Budínská Věra
Šťepánková Blanka