24. - 29. 9. 2018 - Mazury, Ostróda a okolí

 

Přihlášky - J.W. 728 043 958

Mazury – září

Odj. 24. 9. 18 (bude upřesněno) - denní program bude zřejmě v jiném pořadí, ale nemění se

24. 6. pondělí– kolem poledne zastávka (cca 2hod v Lodži, prohlídka města), dojezd do Ostródy, ubytování (dvoulůžkové, 3 třílůžkové pokoje, 2 čtyřlůžkové), večeře

25. 6. - úterý - po snídani celodenní výlet do země „Elblagského kanálu“. Začneme výlet v nejzajímavější části kanálu (Buczyniec-Jelena), kde jsou lodě přepravovány na speciálních plošinách na trávě. Pak prohlídka starým městem Elblag se vstupem na rozhlednu. Po přestávce malebná cesta podél Vistulské laguny k duchovnímu hlavnímu městu Frombork - hlavnímu městu Warmiánu. Návštěva katedrálního kopce s možností naslouchání prezentací varhan. Návrat.Ve volném čase se můžeme vydat na Vistulovou lagunu a vrátit se na hotel k večeři.

26. 6.  - středa - po snídani výlet do „jižní části bývalého Pruska“ - začneme prohlídku města Ostróda. Město komturs - zhlédneme při návštěvě hradu a promenády. Pak odjezd na bojiště cestou Ostróda-Commissariát do Grunwaldu. Zde se v r. 1410 vojáci pod velením Řádu s polsko-litevskými koaličními vojsky střetli s výraznou podporou českých vojsk pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Ukončíme den prohlídkou skanzenu lidové architektury v Olsztyně - nejstaršího muzea tohoto druhu v Polsku. Vrátíme se na hotel k večeři s hudbou.

27. 6. - čtvrtek - po snídani odjezd k „Velkým Mazurským jezerům“ - transfer do Mikolajki, návštěva letního hlavního města Mazurie, plavba po jezeře Sniardwy – největší polské jezero nazývané „Mazurské moře“. Transfer do Krutyn a plavba na tradičních lodích zv. pychowka na řece Krutynia – rezervace ležící v Mazurském krajinném parku. Po plavbě si odpočineme  v typické hospůdce na mazurských rybách a zelí s houbami. Po jídle půjdeme do Saint Lipki - nejkrásnější barokní kostel na hranici Mazurie a Warmie. Vrátíme se do hotelu na večeři.

28. 6. – pátek - po snídaní výlet do Olsztynu, návštěva hlavního města provincie, procházka starým městem a místa, kde řeka Lyna obklopovala skálu, na němž byl postaven hrad. Během naší procházky navštívíme zámek kapitoly Warmia (kde sídlil Nicolaus Copernicus), bývalý farní kostel, staré budovy města. Ukončíme prohlídkou městského koupaliště u jezera Krzywym. Vrátíme se do hotelu a odpočineme před cestou.

29. 6. – sobota, po snídani odjezd, zastávka ve Wroclawi (cca 4hod), dojezd domů cca v 22 hod. 29. 9. 18

Vybírat se bude 6. 9. !!!ČTVRTEK!!! od 14-14,45 hod v Sokolovně

Veškeré vstupné, doprava, ubytování, strava v ceně. Cena Kč 4.000,--

 

Přihlášení:

Arazímová, Altmanová,
Bartoňová, Budínská,
Cinke,
Červinka, Červinková,
Doubková, Dvořák, Dvořáková,
Galia, Galiová, Grejtáková, Grimová,
Halíková V., Holubová,
Chrtková,
Jindřich, Jindřichová,
Kopecká A., Kučera, Kučerová J., Krob,
Lev, Levová, Löwyová, Lukschová,
Marková, Mejstřík, Mončeková,
Pechová, Ptáček, Petržílková,
Řehák,
Schustrová, Siatková, Skalický, Staňková,
Šanc, Šatrová, Štěpánek, Štěpánková, Šuryová,
Uhlíková,
Vraná