23. - 30. 9. 2018 - Mazury, Ostróda a okolí

Přihlášky - J.W. 728 043 958

Mazury – červen (stejný program v září)

 

Odj. v sobotu 2. 6. 2018 (neděle 23. 9.) ve večerních hodinách (bude upřesněno)

3. 6. neděle – dopolední zastávka (cca 4 hod v Lodži, prohlídka města), dojezd do Ostródy, ubytování (dvoulůžkové pokoje), večeře

4. 6. - pondělí  - po snídani celodenní výlet do země „Elblagského kanálu“. Začneme výlet v nejzajímavější části kanálu (Buczyniec-Jelena), kde jsou lodě přepravovány na speciálních plošinách na trávě. Pak prohlídka starým městem Elblag se vstupem na rozhlednu. Po přestávce malebná cesta podél Vistulské laguny k duchovnímu hlavnímu městu Frombork - hlavnímu městu Warmiánu. Návštěva katedrálního kopce s možností naslouchání prezentací varhan. Návrat.Ve volném čase se můžeme vydat na Vistulovou lagunu a vrátit se na hotel k večeři.

5. 6.  - úterý - po snídani výlet do „jižní části bývalého Pruska“ - začneme prohlídku města Ostróda. Město komturs - zhlédneme při návštěvě hradu a promenády. Pak odjezd na bojiště cestou Ostróda-Commissariát do Grunwaldu. Zde se v r. 1410 vojáci pod velením Řádu s polsko-litevskými koaličními vojsky střetli s výraznou podporou českých vojsk pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Ukončíme den prohlídkou skanzenu lidové architektury v Olsztyně - nejstaršího muzea tohoto druhu v Polsku. Vrátíme se na hotel k večeři s hudbou.

6. 6. - středa - po snídani odjezd k „Velkým Mazurským jezerům“ - transfer do Mikolajki, návštěva letního hlavního města Mazurie, plavba po jezeře Sniardwy – největší polské jezero nazývané „Mazurské moře“. Transfer do Krutyn a plavba na tradičních lodích zv. pychowka na řece Krutynia – rezervace ležící v Mazurském krajinném parku. Po plavbě si odpočineme  v typické hospůdce na mazurských rybách a zelí s houbami. Po jídle půjdeme do Saint Lipki - nejkrásnější barokní kostel na hranici Mazurie a Warmie. Vrátíme se do hotelu na večeři.

7. 6. – čtvrtek - po snídaní výlet do Olsztynu, návštěva hlavního města provincie, procházka starým městem a místa, kde řeka Lyna obklopovala skálu, na němž byl postaven hrad. Během naší procházky navštívíme zámek kapitoly Warmia (kde sídlil Nicolaus Copernicus), bývalý farní kostel, staré budovy města. Ukončíme prohlídkou městského koupaliště u jezera Krzywym. Vrátíme se do hotelu a odpočineme před cestou.

8. 6. – pátek, (29. 9. sobota) po snídani odjezd, zastávka ve Wroclawi (cca 4hod), dojezd domů cca v 1-2 hod. v noci 9. 6. 18 (30. 9. 18).

 

Vybírat se bude 14 dní před odjezdem (dám vědět), možnost i na účet, který bude upřesněn. Autobus vyjede z Roudnice, bude možnost zakoupit v něm občerstvení, WC. Zloté si budete mít možnost zakoupit přímo v buse (výhodnější kurz) a v případě (když je neutratíte), je můžete opět vrátit. J.W.

Veškeré vstupné, doprava, ubytování, strava v ceně. Cena Kč 4.000,--

 

Přihlášení:

Budínská   Řehák  
Grimová   Vraná  
Marková   Mejstřík  
Uhlíková   Šanc  
Mončeková Štěpánek H.
Doubková   Staňková  
Lukschová Altmanová
Pavlasová   Dusík  
Sýkorová   Duartová  
Holubová   Wolfová  
Siatková Gavlasová  
Petržílková Galia  
Jindřich   Galiová  
Jindřichová Štěpánek J.
Lázničková Štěpánková
Löwyová   Lev  
Sukdoláková Levová  
Krob   Schustrová
Tuháček   Kučera J.
Czoková   Kučerová J.  
Halíková V, Kopecká A.
Chrtková   Ptáček