Zprávy z Výboru KČT

Příští schůze výboru v Sokolovně je 10. 12. 2018.

Upozorňujeme, že v době čtvrt hodiny před schůzí nás může každý navštívit se svými nápady a podněty.

V roce 2018 je k 15. 6. evidováno 228 kmenových členů litoměřického odboru + 15 hostujících

ÚRAZOVĚ POJIŠTĚNÍ KČT - jak postupovat při úrazech odkaz zde

smlouva je s Českým olympijským výborem a Pojišťovnou VZP a.s. (jiný subjekt než zdravotní pojišťovna VZP)

Pojištění se vztahuje:

- Na všechny členy KČT po dobu organizovaných akcí a aktivit KČT a také na dobu organizované dopravy na akce

- Na nečleny KČT po dobu, kdy se účastní akce KČT

Pojištěné osoby mají nárok na pojistné v případě:

- smrti jako následku úrazu

- trvalých následků úrazu

- tělesného poškození následkem úrazu

!!! Úrazové pojištění, které má KČT, se vztahuje jen na odškodnění úrazu (tzv. bolestné), bez ohledu zda poškozený za ošetření zaplatil nebo ne. Pojišťovna tedy nenařizuje využití nějakého konkrétního zařízení nebo lékaře, ale také NEPROPLATÍ vynaložené platby za ošetření!!! Odškodnění bude ve stejné výši, jako by se úraz stal u nás.
Dokladování je stejné jako u úrazu u nás, tedy po ukončení léčení doloží poškozený účastník organizované akce kopie všech lékařských zpráv, ať již je získal při ošetření v cizině, nebo při doléčení v tuzemsku.

Cestovní pojištění, které si uzavírají účastníci zájezdu sami, se vztahuje právě na náhradu za zaplacené ošetření v cizině. Pojišťovna prostřednictvím asistenční služby chce ovlivňovat kterému lékaři nebo zařízení se svěřit. A kromě smluvní spoluúčasti (pokud je) nahradí všechny vynaložené náklady na ošetření v cizině, včetně dalších smluvených výdajů.

Obě pojištění mohou být uplatněna současně, protože se vztahují na jiný druh plnění. V každém případě doporučuji všem účastníkům turistických zájezdů do zahraničí uzavření cestovního pojištění, které se bude vztahovat nejen na ošetření po úrazu, ale také na ošetření u zubaře, repatriaci (dopravu zraněného domů po ošetření v nemocnici) a další výdaje (právní pomoc, návštěvu rodiny, krádež zavazadel, atd.). 

V této souvislosti je dobrépoukázat na členství v Alpenvereinu, při kterém je celoročně člen pojištěn i na ošetření v horách (zejména pro použití vrtulníku), které mnohá cestovní pojištění v sobě nemají a při použití záchranného vrtulníku by jej zraněný musel pak uhradit sám.

Výhoda členství v KČT:
- úrazové pojištění při turistických akcích 

- sleva na předplatné časopisu Turista

- snížené startovné na vybraných turistických akcích

- karta Eurobeds a z ní vyplývající slevy

- slevy na mapy KČT

- příspěvek na kilometrickou banku ČD

- a hlavně, být v přírodě ve společenství lidí stejně smýšlejících

 

Povolení od Ministerstva vnitra o sdružování  občanů pro KČT Ltm