3. 10. 2018 - Bakov nad Jizerou - Klokočka - Klášter n. J. - Mnichovo Hradiště - vedla J.W. (14km,35účast.)

03.10.2018 19:54

Každý náš turistický výlet má své půvaby a svá specifika. Ten dnešní jich měl hned několik. Procházka příjemnou a nenáročnou naučnou stezkou Klokočským lesem údolím říčky Rokytky z Bakova n. Jizerou do Mnichova Hradiště byla zpestřena dřevěnými výtvory neznámého šikovného umělce a obrázky křížové cesty. Naše první zastavení bylo u kaple sv. Prokopa a Stapina se zázračným pramenem. Po dvou kilometrech jsme pak došli k bývalému zachovalému a soukromému zámečku Maníkovice. V Klášteře n. J. jsme se zastavili v unikátní restauraci Skála, která je zřízena přímo v bývalých sklepeních pivovaru. Zde jsme ochutnali místní pivo, někdo i kuchyni. Prohlédli jsme si objekt pivovaru Klášter, který vznikl a je na místě bývalého zámku. Pak již byl jen skok dojít po naučné Zlaté stezce Českého ráje přes řeku Jizeru do Mnichova Hradiště. Překvapil nás zdejší zámek svou rozlehlostí a kapucínský klášter s kostelem sv. Anny svým půvabem, bohužel dost zanedbaným. Ještě zbyl čas na chvíli si prohlédnout náměstí města, příp. se občerstvit a dojít v klidu k nádraží. Počasí bylo tak trochu aprílové namísto podzimní, provázelo nás slunce, malá mírná přeprška, pak vítr a opět slunce. A slunce nás nakonec doprovodilo až do Litoměřic. (text J.W+fota J. Nerad)

FOTOGALERIE