4. - 8. 5. 2018 - Autobusový výlet Rychnovsko (cca 30km,49účast.)

16.05.2018 05:23

Za krásného ranního počasí LP 2018, čtvrtý den měsíce května vyjíždíme v počtu čtyřicetidevíti litoměřických turistů do oblasti domova pánů K. Poláčka, J. Šlitra a J. Rokla a to do Rychnova n. K, který se nám stane na pět dnů přechodným domovem. Po dvou hodinách jízdy se zastavujeme na území bitvy roku 1866, kde se střetla vojska Pruska a Rakouska v celkovém počtu 440 tisíc mužů. Po absolvování vyprávění fundovaného průvodce a procházce naučnou stezkou po bojišti, dojíždíme do cílového města, kde se ubytováváme v DM. Do objednané prohlídky okruhu kolem zámku máme čas si prohlédnout centrum města a poté odcházíme místním parkem k zámku. S průvodcem, znalého snad veškeré historie, vcházíme do barokního kostela Nejsvětější Trojice, poté i do gotické zvonice, kde si můžeme „osahat“ třetí největší zvon v Českých zemích i poslechnout jeho jasný tón. Pak se ještě rozprchneme po městě a každý si užíváme dle svých zájmů.

Druhý den nás probouzí opět sluníčko a těšíme se všichni na nové zážitky. Naším cílem bude Potštejn a jeho pochod „Přes tři hrady“, organizovaný KČT Sopotnice. Cestou se zastavujeme u nové rozhledny Vrbice a rozhlížíme se do půvabných hor a luk zdejšího Podorlicka. Ještě si nemůžeme nechat ujít poutní místo Homol s raně gotickým kostelem Panny M. Bolestné. Vyběhneme všech 153 schodů s 16 odpočivadly, které jsou stavebním unikátem v Čechách. Pak již dojíždíme na startovací místo do Potštejna, na pochod se nepřihlašujeme, jak jsme uvažovali, neboť s tak masovou záležitostí jsme nepočítali. Pochodu se zúčastňuje totiž téměř dvanáct tisíc účastníků. Přesto se k nim připojujeme bez registrace a tak navyšujeme průměrný věk poutníků. Kolem sebe vidíme jen samé svižné mládí, je nám mezi nimi dobře, jdeme svým tempem, i když nás všichni předhání. Romantické údolí kolem Divoké Orlice stojí za to, v řece se to hemží vodáky a tak litujeme, že nemáme rafty. Nejprve se však vyšplháme na hrad Potštejn a naším cílem je po šesti km hrad Litice n. O.

Jedeme poté ještě na objednanou prohlídku zámku Častolovice, který zušlechtili a odvrátili jeho zkázu původní majitelé Šternberkové. Dnes se o něho stará majitelka, které je 92 roků a stará se dobře. V přilehlém romantickém parku s oborou, jezírkem a minizoo se ještě projdeme a odjíždíme na večeři.

Třetí den odjíždíme do Dolní Moravy, ležící pod Kralickým Sněžníkem. Je zde nově vybudovaný sportovně rekreační areál, jehož dominantou je tzv. Stezka v oblacích. Ke stezce používáme lanovku a těšíme se na výhledy a zážitky z originální konstrukce. Ti z nás, kteří netrpí fobií z výšky, jsme  odměněni nádherným výhledem a možným adrenalinovým přechodem síťové atrakce, kterou je vidět 55m pod sebe.

Nezapomínáme ani na mohutné zdejší mohutné protektorátové opevnění a tak se kolem něho procházíme a naučnou stezkou kolem dělostřeleckých tvrzí a bunkrů a docházíme krásnými loukami posetých kvetoucími žlutými pampeliškami na rozdíl od našich také žlutých polí plných řepky, do Králíků. Zde se občerstvujeme a odjíždíme do Žamberka, rozhlížíme se do kraje z místní rozhledničky Rozárka a dojíždíme do Vamberka, města krajky. Museum nám nabízí tolik krásy, obdivu nad neskutečnou zručností žen, vkusu, čistoty, prostě, jsme přímo nadšeni a ani se nám nechce z této snad pohádkové krásy odejít.

Večer se scházíme v útulné klubovně, kde si v pohodě posedíme u vínka z místní vinotéky.

Čtvrtý den jedeme do centra Orlických hor. Projíždíme Klášterec n. O., kde se zastavujeme a na základě objednané prohlídky kostelíka turistkou Zdenou Kinterovou, vyslechneme od ní zároveň poutavou historii. Poté již vcházíme do romantického údolí Divoké Orlice, zde nejznámější přírodní rezervace Zemská brána. Od chaty KČT Čihák, kam docházíme, pak odjíždíme do Neratova k nově opravenému kostelu Nanebevzetí P. Marie. Ten v r. 1945 vyhořel, pak měl být zlikvidován, ale zásluhou obětavých nadšenců se po jeho unikátní obnově stal jeden z nejvyhledávanějších cílů Orlických hor. Vstoupili jsme do kostela a oněměli jsme krásou…

Pak si odskakujeme za hranice do Polska a z obce Orlické Záhoří docházíme do Mostowice k jejímu katolickému kostelíku. S autobusem dojíždíme do sedla Šerlich a odtud se rozdělujeme na dvě party. Jedna skupina odchází na nedaleko vzdálenou Masarykovu chatu KČT. Druhá parta se pak vydává na 3 km vzdálený vrchol Velké Deštné, nejvyššímu vrchu Orlických hor. Překvapila nás pohodlná, s velmi malým převýšením, široká cesta. Výhledy si užíváme všichni, jak z Masarykovy chaty, tak z vrcholu kopce. Zastavujeme se ještě v obci Skuhrov n. Bělou a vyšplháme se k její dřevěné rozhledničce, která je na místě bývalého hradu.

Večer pak se pobavíme procházkou po městě, vykoupáním v místním novém bazénu a různě, jak kdo chce.

Pátý den – náš den odjezdu. Loučíme se a děkujeme paní vedoucí domova, vedoucí v kuchařce za skvělé jídlo, milé chování. Loučíme se s městem a odjíždíme do nedalekého Kostelce n. O., kde máme objednanou prohlídku zámku Kinských. Provází nás skvělí průvodci, se zajímavou a někdy pohnutou historií jak rodu Kinských, tak zámku. Prohlížíme si park kolem zámku a obdivujeme vzrostlé stromy, kvetoucí rododendrony a azalky, které vykvetly asi na naši počest. Také se setkáváme s majitelem zámku, charismatickým p. hrabětem Kinským a dozvídáme se, že na podzim r. 2019 bude pokračování seriálu Modré krve.

Pak již necháváme oblast Orlických hor za sebou, odjíždíme jen neradi z krásné čisté přírody, plné luk a kvítí, hor a hlavně skvělých lidí.

Poslední zastavení máme v Třebechovicích p. O., prohlížíme si v nové budově musea betlémů unikátní světoznámý Třebechovický dřevěný betlém i novou připojenou expozici různých betlémů.

Pak již ujíždíme po dálnici k našemu domovu s mnoha zážitky, dojmy a vzpomínkami, které nám jednou zpestří a ulehčí dobu, kdy už se nebudeme moci se na takovou cestu vydat. (text J.W+ I.J) - Organizačně tým J. Wünschová + I. Jirásek

FOTOGALERIE